Bratten
Foreningen Hanestad ungdomslag og Kivatun grendehus

Bli medlem!

Innbetaling av kontingent kan gjøres enten til Vipps #762 126 eller til kontonummer 1813 65 71288. Medlemsavgift settes til kroner 500 pr husstand, fritidseiendom eller personlig medlem i 2022.

Alle medlemmer som har betalt årskontingent innen årsmøtedato er iht §5 i vedtektene stemmeberettiget på årsmøte.

Historikk

Foreningen Hanestad ungdomslag og Kivatun grendehus avholdt stiftelsesmøte fredag 15. april 2022.

Foreningen erstatter Kivatun Grendehus AL og Hanestad Ungdomslag, og all virksomhet og eiendeler fra andelslaget og ungdomslaget overføres dit.

Første ordinære årsmøte ble avholdt søndag 29. mai 2022 på Kivatun grendehus!

Styret

Årsmøtet 2022 valgte dette styret:

Vedtekter

Foreningens vedtekter.

For Kivatun Grendehus og leie av dette se grendehusets egne sider.