Bratten
Kivatun Grendehus

Kommende aktiviteter

Årsmøtet ble avholdt 10 juni, les referat og årsberetning. Det blir dugnad i helgen 8-10 september, da skal huset males og det skal ryddes mere kratt.

Lokalene

Kivatun Grendehus er godt egnet for å feire små og store begivenheter, som bryllup og konfirmasjon, samt møter.

Storsalen har scene, og bordplass til ca 120 personer. For mindre møter o.l. kan man leie bare restauranten med 28 sitteplasser. Kjøkkenet er godt utstyrt, og har serveringsluke inn til restauranten.

Grendehuset har en romslig garderobe og to toaletter.

Historikk

Kivatun ble bygget av Hanestad-Grøtting Ungdomslag, som forsamlingslokale for kretsen. Ungdomslaget ble stiftet i 1901, og hadde bygging av lokale som sin fremste oppgave i mange år. Kivatun stod ferdig i 1932, og ble innviet med fest den 5. oktober samme år.

I 1977 ble Kivatun omorganisert til et andelslag, og i forbindelse med dette ble det iverksatt en større ombygging og utvidelse av lokalet - primært basert på dugnadsinnsats. I 1978 stod et tilbygg ferdig, med plass til restaurant, kjøkken, garderobe og toaletter. I 1986 kom også en scene på plass.

I 2022 ble Foreningen Kivatun Grendehus og Hanestad Ungdomslag dannet, og all virksomhet og eiendeler fra andelslaget og ungdomslaget overført dit.

Utleie

For utleie, kontakt Toril Andreassen, post@kivatun.no, 915 18 732.

Husets adresse er Stasjonsveien 139, 2478 Hanestad.

Bilder

Restauranten
Storsalen
Garderoben
Serveringsluke til kjøkken
Kjøkken